Studija

  • 2017-05-09
  • 691
Studija

Ši studija analizuoja daugiausiai Lietuvoje naudojamas miško apsaugos priemonės žvėrių daromai žalai miškuose mažinti (tvoros, individualios apsaugos, Cervacol extra, WAM extra ir TRICO), pagrindžiant jų ekonominį naudingumą. Darbe yra pateiktas miško apsaugos priemonių ekonominis palyginimas, atskleidžiant jų privalumus ir trūkumus bei įvardijant jų praktinius naudojimo aspektus.

Medžių apsaugos priemonių žvėrių daromai žalai miškuose mažinti naudojimo ekonominė analizė

Miško valdytojai naudoja įvairias biologines, chemines ir mechanines priemones žvėrių daromai žalai miškuose mažinti. Šios priemonės turi būti taikomos taip, kad geriausiai atitiktų ūkinius-ekonominius tikslus. Tačiau pasirinkimo galimybes riboja keletas veiksnių. Pirmiausia, veiksmų laisvę riboja Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (pavyzdžiui, Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai) reikalavimai, kurie dažniausiai nėra pagrįsti ekonominiais skaičiavimais. Antra, valstybinių miškų valdytojai susiduria su viešųjų pirkimų reikalavimais. Viešuosius pirkimus reguliuojančių teisės aktų nuostatai prioritetus nustato mažiausios kainos principui, kuris dažnai eliminuoja galimybę pirkti prekę geriausiai atitinkančią kainos ir kokybės santykį. Ypač ši problema aktuali esant panašioms produktų kainoms, tačiau skirtingais kokybiniais parametrais. Taigi, pigiausias produktas dažniausiai neatitinka miško apsaugos tikslų, kurio kaštai nevertinami ilgalaikėje perspektyvoje, kas ypač aktualu miško ūkyje. Kitas svarbus veiksnys pasirenkant miško apsaugos nuo žvėrių daromos žalos miške priemones, tai sukaupta patirtis ir turimos objektyvios informacijos kiekis. Kai kuriuos medžius nuo žvėrių reikia saugoti 15 - 20 metų ar dar ilgiau, tačiau studijų, pagrįstų ekonominiais skaičiavimais, kokias priemones ir pigiausias jų kombinacijas racionalu naudoti, nėra. Dėl šios priežasties miško valdytojai ieško sprendimų bandymų keliu, kuris dažnai yra brangiai kainuojantis.

Šis darbas - tai pilotinis tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti, kokios miško apsaugos priemonės nuo žvėrių daromos žalos Lietuvoje yra populiariausios, pagrindžiant jų ekonominį naudingumą. Darbe yra pateiktas miško apsaugos priemonių ekonominis palyginimas, atskleidžiant jų privalumus ir trūkumus bei įvardijant jų praktinius naudojimo aspektus. 


Daugiau informacijos ir visą darbą galite pažiūrėti čia: 
Darbo autoriai:

Doc. dr. Marius Kavaliauskas Tautvydas Aleksynas
Miškotvarkos ir medienotyros institutas

Studentų g. 13, Akademija, LT-53361, Kauno r.


Žymės